Activiteiten SGB 2013-2024

 

2024

 • Peter Verveen is op 11 januari 2024 afgetreden als secretaris/penningmeester SGB en uitgetreden als bestuurslid van de SGB. Per dezelfde datum heeft Casper van Dijk de functie van secretaris/penningmeester van de SGB op zich genomen.

2023

 • Het bestuur van de Stichting is op 23 februari en 27 september 2023 bijeengekomen.
 • In de vergadering van 23 februari hebben de bestuursleden het Financieel Jaarverslag 2022 en een aanpassing van het ‘Huishoudelijk Reglement SGB’ goedgekeurd.
 • Els van de Plas is op 23 februari 2023 namens het Allard Pierson toegetreden tot het SGB-bestuur. Per dezelfde datum is Charlotte Kleijn uit het bestuur getreden.
 • Casper van Dijk is per 27 september benoemd tot bestuurslid van de SB.
 • Het bestuur heeft besloten om te stoppen met het uitreiken van het Prof. J.M. van Winterstipendium.

2022

 • Het bestuur van de Stichting is op 2 mei, 14 juni, 4 juli, en 12 december 2022 bijeengekomen.
 • In de vergadering van 2 mei hebben de bestuursleden het Financieel Jaarverslag 2021 goedgekeurd
 • Deelname aan en financiële ondersteuning van de uitreiking van de Johannes van Damprijs, de Joop Witteveenprijs en het ‘Amsterdam Symposium on the History of Food’ en het ‘Foodie Festival’ van het Allard Pierson van de UvA op 11 en 12 februari 2022.
 • De Johannes van Damprijs 2022 is uitgereikt aan de Belgische televisiekok Jeroen Meus.
 • De Joop Witteveenprijs 2022 is gegaan naar Marleen Willebrands en Christianne Muusers voor hun ‘Het Excellente Kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593’.
 • Vanwege het lage niveau van de inzendingen heeft de SGB besloten om in 2022 geen Prof. J.W. van Winter Stipendium uit te reiken.
 • De SGB heeft het Mes van Johannes op 17 september 2022 in Museum Van Loon uitgereikt aan Mavis Hofwijk.
 • Grafisch vormgever Sander Pinkse heeft in 2022 de website van de SGB op verzoek van het bestuur aangepast en van een nieuw uiterlijk voorzien.
 • Op 10 augustus 2022 is Joke Mammen, voormalig conservator Collecties van de Geschiedenis van de Voeding bij het Allard Pierson en oud-bestuurslid van de SGB, overleden.

2021

 • Het bestuur van de Stichting is op 19 februari, 19 mei en 8 november 2021 bijeengekomen. In de vergadering van 19 februari hebben de bestuursleden het Financieel Jaarverslag 2020 goedgekeurd.
 • Het bestuur heeft in deze vergadering tevens een bestuurswisseling goedgekeurd. Garrelt Verhoeven is afgetreden als voorzitter, Jonah Freud is de nieuwe voorzitter en Peter Verveen is nu naast secretaris ook penningmeester. Charlotte Kleijn is toegetreden tot het bestuur. Het bezoek- en postadres is gewijzigd naar het privéadres van de secretaris/penningmeester.
 • In de bestuursvergadering van 19 mei is Danny Jansen benoemd tot bestuurslid. Het bestuur heeft het voorliggende Huishoudelijk Reglement SGB goedgekeurd en vrijgegeven voor plaatsing op de SGB-website.
 • Op 18 september is het Mes van Johannes in Museum Van Loon uitgereikt aan Cees Holtkamp.
 • Tijdens de bestuursvergadering van 18 november is Garrelt Verhoeven afgetreden als bestuurslid van de SGB.
 • In 2021 hebben verder geen aan de SGB gerelateerde evenementen meer plaatsgevonden.

2020

 • Het bestuur van de Stichting is op 4 februari 2020 bijeengekomen. In deze vergadering hebben de bestuursleden het Financieel Jaarverslag 2019 goedgekeurd.
 • In dit jaar heeft de Stichting geen activiteiten ontwikkeld vanwege de beperkingen door Corona. Alle activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021.
 • Op 30 december 2020 is Bart Cuperus overleden. Hij was een van de oprichters van de Stichting Gastronomische Bibliotheek en tevens oud-voorzitter van het SGB-bestuur. Hij heeft de Stichting bedacht met een legaat.

2019

 • Deelname aan en financiële ondersteuning van de uitreiking van de Johannes van Damprijs, het Amsterdam Symposium on the History of Food en het Foodie Festival van het Allard Pierson van de UvA;
 • Uitreiking van de Johannes van Damprijs 2019 aan Alain Passard op 15 november 2019 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door de voorzitter van de jury Louise O. Fresco;
 • Uitreiking van de Joop Witteveenprijs 2019 aan Maarten Hell op 15 november 2019 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door de voorzitter van de jury Marike van Roon;
 • Tijdens de eerste dag van het Amsterdam Symposium on the History of Food op 15 november werd het Prof. J.M. van Winter Stipendium uitgereikt aan Melinda Susanto voor haar onderzoeksvoorstel A global history of cinnamon. Tracing the evolution of taste through early modern Dutch recipes’.
 • Het bestuur van de Stichting is op 5 april 2019 bijeengekomen. In deze vergadering hebben de bestuursleden het Financieel Jaarverslag 2018 goedgekeurd.

2018

 • Deelname aan en financiële ondersteuning van de uitreiking van de Johannes van Damprijs, het Amsterdam Symposium on the History of Food en het Foodie Festival van de Bijzondere Collecties van de UvA;
 • Uitreiking van de Johannes van Damprijs 2017 aan Alice Waters op 16 november 2018 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door de voorzitter van de jury Louise O. Fresco;
 • Op de eerste dag van het Amsterdam Symposium op 16 november werd het Prof. J.M. van Winter Stipendium uitgereikt aan Kathleen Burke voor haar onderzoeksvoorstel: ‘Culinary culture in VOC settlements in Asia‘.
 • Het bestuur van de Stichting is op 19 februari 2018, 18 mei 2018 en 26 september 2018 bijeengekomen. In de vergadering van 18 mei hebben de bestuursleden het Financieel Jaarverslag 2017 goedgekeurd.
 • Per 18 mei 2018 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden: Peter Verveen is toegetreden tot het bestuur. Jonah Freud heeft de taak van penningmeester overgenomen van Joke Mammen.
 • In de vergadering van 19 februari 2018 en na schriftelijke instemming van alle bestuursleden in maart 2018 is besloten om een subsidieaanvaag van Bijzondere Collecties te honoreren voor de ontsluiting van het archief van Johannes van Dam.

2017

 • Deelname aan en financiële ondersteuning van de uitreiking van de Johannes van Damprijs, het Amsterdam Symposium on the History of Food en het Foodie Festival van de Bijzondere Collecties van de UvA;
 • Uitreiking van de Joop Witteveenprijs 2016 aan de hoofdredacteur van Antwerpen a la Carte Leen Beijers op 17 november 2017 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door de voorzitter van de jury Steph Scholten;
 • Uitreiking van de Johannes van Damprijs 2016 aan Yotam Ottolenghi op 17 november 2017 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door de voorzitter van de jury Louise O. Fresco;
 • Op de eerste dag van het Amsterdam Symposium op 17 november werd het Prof. J.M. van Winter Stipendium uitgereikt aan Merit Hondelink voor haar onderzoeksvoorstel: ‘Vegetal ingredients in early modern recipes‘.
 • Het bestuur van de Stichting is op 16 maart 2017 bijeengekomen voor de jaarlijkse bestuursvergadering. De bestuursleden hebben het Financieel Jaarverslag 2016 goedgekeurd.
 • Per 1 mei 2017 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden: Bart Cuperus en Peter Verveen zijn uitgetreden als bestuursleden en Paulien Loerts, Jonah Freud en Joke Mammen zijn toegetreden tot het bestuur. Garrelt Verhoeven is met ingang van 1 mei 2017 voorzitter van het bestuur en Joke Mammen secretaris/penningmeester.

 

2016

 • Deelname aan en financiële ondersteuning van de uitreiking van de gastronomische prijzen en het Amsterdam Symposium on the History of Food van de Bijzondere Collecties van de UvA;
 • Uitreiking van de Joop Witteveenprijs 2015 aan de hoofdredacteur van Nederland dineert Jet Pijzel-Dommisse op 4 november 2016 in de hal van Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam door de voorzitter van de jury Steph Scholten;
 • Uitreiking van de Johannes van Damprijs 2015 aan John Halvemaan op 4 november 2016 in de hal van Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam door de voorzitter van de jury Louise O. Fresco;
 • Op de eerste dag van het Amsterdam Symposium op 15 januari 2016 werd het Prof. J.M. van Winter Stipendium uitgereikt aan Anil Paralkar voor zijn onderzoeksvoorstel: ‘Spicing up life – Early modern Europe’s Enconter with South Asian Foodways‘.
 • Eveneens op 15 januari werd de, in opdracht van de Stichting Gastronomische Bibliotheek gemaakte, documentaire over Joop Witteveen en Bart Cuperus getiteld ‘De Collectionneurs’ gepresenteerd in een private viewing in de Nina van Leerzaal van Bijzondere Collecties. Maker van de film Ronald Hoeben gaf een korte inleiding.
 • Het bestuur van de Stichting is op 21 december 2016 bijeengekomen voor de jaarlijkse bestuursvergadering. De bestuursleden hebben het Financieel Jaarverslag 2015 goedgekeurd.

 

2015

 • Deelname aan en financiële ondersteuning van het Gala van het Kookboek, het Amsterdam Symposium on the History of Food en het Foodie Festival bij de Bijzondere Collecties van de UvA;
 • Uitreiking van de Joop Witteveenprijs 201 aan Jon Verriet tijdens het Gala van het Kookboek op 16 januari 2015 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door Joop Witteveen;
 • Uitreiking van de Johannes van Damprijs 2014 aan Carlo Petrini tijdens het Gala van het Kookboek op 16 januari 2014 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door Louise O. Fresco;
 • Tijdens het Gala van het Kookboek 2015 werd voor de eerste keer het Prof. J.M. van Winter Stipendium uitgereikt. De Belgische wetenschapper Maxime Poulain ontving het stipendium voor zijn onderzoeksvoorstel ‘Een Spaanse hutspot met reiger als bijgerecht. Onderzoek naar voedselpraktijken op het vroegmoderne kasteel Middelburg in Vlaanderen (België)’.
 • Het bestuur van de Stichting is op 20 juli 2015 bijeengekomen voor de jaarlijkse bestuursvergadering. De bestuursleden hebben het Financieel Jaarverslag 2014 goedgekeurd.

 

2014

 • Deelname aan en financiële ondersteuning van het Gala van het Kookboek, het Amsterdam Symposium on the History of Food en het Foodie Festival bij de Bijzondere Collecties van de UvA;
 • Uitreiking van de Joop Witteveenprijs 2013 aan Claudia Goldstein tijdens het Gala van het Kookboek op 17 januari 2014 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door Joop Witteveen;
 • Uitreiking van de Johannes van Damprijs 2013 aan Harold McGee tijdens het Gala van het Kookboek op 17 januari 2014 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door Louise O. Fresco;
 • Het bestuur van de Stichting is op 13 maart 2014 bijeengekomen voor de jaarlijkse bestuursvergadering. De aanwezige bestuursleden Bart Cuperus, Joop Witteveen en Garrelt Verhoeven hebben het Financieel Jaarverslag 2013 goedgekeurd. Omdat met het overlijden van Johannes van Dam een leemte is ontstaan in het bestuur, zal een bestuurswisseling worden voorbereid. Het bestuur heeft tevens besloten tot het instellen van het Professor J.M. van Winter Stipendium van € 1.000 dat jaarlijks zal worden toegekend aan een student.
 • Op 15 juli 2014 is de bestuurswisseling van de Stichting bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.

2013

 • Deelname aan het Gala van het Kookboek 2013 bij de Bijzondere Collecties van de UvA;
 • Uitreiking van de Johannes van Damprijs 2012 aan Claudia Roden tijdens het Gala van het Kookboek op 18 januari 2013 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door Johannes van Dam;
 • Uitreiking van de Joop Witteveenprijs 2012 aan Daniëlle de Vooght tijdens het Gala van het Kookboek op 18 januari 2013 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door Joop Witteveen;
 • Het bestuur van de Stichting is op 26 maart 2013 bijeengekomen voor de jaarlijkse bestuursvergadering. De aanwezige bestuursleden Bart Cuperus, Joop Witteveen en Garrelt Verhoeven hebben het Financieel Jaarverslag 2012 goedgekeurd.
 • Joop Witteveen heeft in november 2013 deelgenomen aan de jurybijeenkomst voor de selectie van kandidaten voor de Joop Witteveenprijs 2013.