Stichting Gastronomische Bibliotheek (SGB)

De Stichting Gastronomische Bibliotheek werd in 1993 opgericht door Johannes van Dam, Joop Witteveen en Bart Cuperus met het doel hun particuliere verzamelingen op het gebied van de geschiedenis van de voeding voor toekomst veilig te stellen. De Stichting besloot in 2006 om het beheer van de bibliotheek op termijn onder te brengen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam teneinde de collectie adequaat te laten beheren en toegankelijk te maken voor onderwijs, onderzoek en publiekspresentaties.

De Bijzondere Collecties van de UvA zijn in 2019 opgegaan in het Allard Pierson, de Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

De collectie van Johannes van Dam is na zijn overlijden in 2013 overgedragen aan het Allard Pierson. Eerder waren al delen van de collectie van Joop Witteveen en Bart Cuperus overgedragen. Na het overlijden van Joop Witteveen in 2016 heeft Bart Cuperus de resterende collectie overgedragen.

Doelstelling Stichting

De Stichting heeft ten doel het verzamelen, bewaren, in stand houden en toegankelijk maken van een bibliotheek, bevattende informatiedragers en voorwerpen over gastronomie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het organiseren en bevorderen van tentoonstellingen;
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
• het geven van informatie in woord, beeld en geschrift.

Financiën

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst of het behalen van commercieel voordeel. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten.

ANBI-status

De Stichting beschikt sinds 2014 over een culturele ANBI-status. Met deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling is het mogelijk geworden om erfstellingen, legaten en donaties belastingvrij te schenken en te ontvangen. De inkomsten van de Stichting zullen worden aangewend voor het realiseren van haar doelstellingen.

Inschrijving KvK

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41212919 en heeft als RSIN 803447759.

Meer informatie over de SGB