Beleidsplan SGB 2012-2015

Algemeen

De Stichting Gastronomische Bibliotheek werd in 1993 opgericht door Johannes van Dam, Joop Witteveen en Bart Cuperus met het doel hun particuliere verzamelingen op het gebied van de geschiedenis van de voeding voor toekomst veilig te stellen. De Stichting besloot in 2006 om het beheer van de bibliotheek op termijn onder te brengen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam teneinde de collectie adequaat te laten beheren en toegankelijk te maken voor onderwijs, onderzoek en publiekspresentaties.

Doelstelling Stichting

De Stichting heeft ten doel het verzamelen, bewaren, in stand houden en toegankelijk maken van een bibliotheek, bevattende informatiedragers en voorwerpen over gastronomie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het organiseren en bevorderen van tentoonstellingen;
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
• het geven van informatie in woord, beeld en geschrift.

Voorgenomen activiteiten Stichting

Beheer bibliotheek
Onderdelen van de bibliotheek van de Stichting die naar verwachting over enige tijd fysiek in beheer worden overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de UvA, zullen worden behandeld zoals is overeengekomen in de Overeenkomst van Beheer uit 2006. Dit houdt onder meer in dat Bijzondere Collecties zal voorzien in het transporteren, conserveren, ontsluiten, beheren, presenteren en beschikbaar stellen van de boeken.
In 2011 en 2012 is reeds een aanzienlijk aantal boeken uit de collectie van Joop Witteveen en Bart Cuperus overgedragen aan Bijzondere Collecties. De Stichting zal toezicht uitoefenen op de nakoming van de gemaakte afspraken.

Onderzoek bij de Bijzondere Collecties UvA
Sinds jaar en dag worden bij de Bijzondere Collecties oude en bijzondere gastronomische boeken verzameld. Zij vormen de collectie Geschiedenis van de Voeding. De collectie bevat vrijwel alle belangrijke Nederlandse kookboeken uit het verleden, en daarnaast talrijke buitenlandse kookboeken, handschriften met recepten en boeken over voedingsleer, diëten, huishoudkunde, tafelversiering, etiquette en talloze andere onderwerpen.
De collectie Geschiedenis van de Voeding biedt volop mogelijkheden voor onderzoek naar alle aspecten van de geschiedenis van eten en drinken in de Lage Landen. De Stichting wil het onderzoek naar deze collecties bevorderen en zal onderzoekers hierbij ondersteunen met informatie en adviezen.

Gala van het Kookboek UvA
Bijzondere Collecties is voornemens om een breder publiek te interesseren voor de gastronomische collecties door het organiseren van een jaarlijks Gala van het Kookboek bij de UvA. De Stichting is verheugd met dit initiatief. Bijzondere Collecties van de UvA heeft de bestuursleden Johannes van Dam en Joop Witteveen in dit kader bereid gevonden om hun naam te verbinden aan de nieuw in te stellen Johannes van Damprijs en de Joop Witteveenprijs. De prijzen zullen met ingang van 2013 jaarlijks worden uitgereikt tijdens het Gala van het Kookboek.
Met de instelling van deze twee prijzen wil de Universiteit van Amsterdam niet alleen de beide naamgevers eren voor hun bijdrage aan de vastlegging van onze culinaire geschiedenis, maar ook de aandacht vestigen op haar uitgebreide culinair-historische collecties.

  • De Johannes van Damprijs is de internationale oeuvreprijs voor een auteur die zich met zijn of haar publicaties buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de verspreiding van de kennis van de internationale gastronomie.
  • De Joop Witteveenprijs is de jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor de beste publicatie op het gebied van de gastronomische geschiedenis van Nederland en Vlaanderen.

Stipendium student
Het bestuur van de Stichting is voornemens om in de nabije toekomst jaarlijks een stipendium van € 1.000,- aan een student ter beschikking te stellen. De prijs zal worden ingesteld om het onderzoek naar de geschiedenis van eten en drinken in Nederland te stimuleren binnen de collectie Geschiedenis van de Voeding van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De Stichting zoekt nog naar een goede naamstelling voor dit stipendium.

ANBI-status
De Stichting is voornemens om mogelijkheden te onderzoeken voor het aanvragen van een (culturele) ANBI-status. Met deze status van een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt het mogelijk om erfstellingen, legaten en donaties belastingvrij te schenken en te accepteren.